باعرض‌ سلام‌ ‌‌ خداقوت‌ خدمت‌ عزیزای‌ دلم‌ .
سابقه۱۸سال‌ مسابقات‌ تکواندو‌ مربیگری‌ داوری‌ دان۵ فوق‌ لیسانس‌ تربیت‌ بدنی‌ هیچگونه‌ تبلیغاتی‌ انجام‌ ندادم‌ اما‌ خیلی‌ تشویق‌ کردن‌ اشتیاق‌ به‌ همکاری‌ کسب‌ درامد‌ دارم