مسلط به:
adobe illustrator
adobe photoshop
توانایی فیلم برداری و تدوین ویدئو حرفه ای
آشنا به قوانین اینستاگرام و کپی رایت