چون هنوز دوره امورشي ادميني اينستگرام رو به طور كامل تماشا نكردن پس انشالله پس از اتمام دوره شرايط فعاليتم رو اعلام مي كنم عكسم به جز اين ي كه گذاشتم عكس ديگري در كامپيوتر نداشتم بله حتما عوضش مي كنم.