بنده به مدت کوتاهی مسوول ثبت سفارش و پاسخ دهی به سوالات مخاطبان صفحه انتشارات علمی و فرهنگی بودم. ولی به طور کلی هم بسیار علاقمند و با انگیزه جهت تولید محتوای با کیفیت در حوزه ی محیط زیست، تغذیه و سبک زندگی سالم و محصولات ارگانیک هستم.