جوان با شورو ذوق فراوان تسلط کامل به گوشی اندروید، ادمین فروشگاه مبل فروشی دارای چندین شعبه و ادمین پیج لباس فروشی، ادمین آموزشگاه زبان انگلیسی، ادمین فروشگاه لوازم خانگی و….