درود بر شما اشکان هستم
من ادمین دو تا پیج که در حوزه تجهیزات گاوداری هستن رو مدیریت میکنم