سلام اشکان هستم
برای تولید مجتوای پی مثل زراحی پست و استوری یا استوری و ریلز برای جشنواره فروش و …
می تونم در کنارتون باشم
توجه !!1
به دلیل وجود محدودیت این سایت ، لطفا برای دیدن نمونه کار های بیشتر و با کیفیت تر پیام بدهید
با تشکر و آرزوی موفقیت