بنده قبلا فعالیت هنری داشتم ک یه پبج فعال هم داشتم اما تغییر مسیر دادم دوره تولید محتوا شرکت کردم و خیلی کارا یاددارم و همچنان ب یادگیری ادامه میدم. اگه قول بدم تحت هرشرایطی ب حرف و قولم وفادارم خیلی دوست دارم با پیجای حقوقی, شخصی و انگیزشی فعالیت کنم کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستم.