صندوقدار مانتو جردن بودم .
ادمین پیج شال و روسری رکسانا هستم .
( کارای پیج مثل استوری و پست گذاشتن و جواب دادن دایرکت و کامنت و ثبت سفارش رو انجام میدم .)