کارشناس کامپیوتر
مهارت در عکاسی
مهارت در تدوین فیلم و عکس
تولید محتوا
طراحی پست، طراحی استوری