من به صورت پاره وقت دایرکت و ثبت سفارش میتونم انجام بدم