سلام الهام هستم .
ادمین اینستاگرام
اینجام که در زمینه رشد و ارتقای پیجتون بهتون کمک کنم .
مسلط به برنامه های vllo_inshot_picsart_capcut_vn
و میتونم در زمینه های دایرکت و کامنت _مدیریت پیج _تولید محتوا و ثبت سفارشات کمکتون کنم .
همچنین به الگوریتم اینستا گرام مسلط هستم .