سلام فيض الهی هستم درخدمت شما.
📢 دوره دیده توسط تیم بزرگ دیدوگرام
پاسخگویی سریع وبااحترام به مخاطب دایرکت وکامنت🌺
بارگذاری استوری وپست متناسب باپیچ درساعت مشخص.
تلاش درجهت رشدفالور ولایک وبازدیدپیچ شما
ادیت عکس وفیلم هابلدم وآشنایی کامل با برنامه inshat_vap cutوچندبرنامه دیگه
میتونم بروزترین ریلز روز رو براتون درست کنم
خوشحال میشم باشماهمکاری داشته باشم.