توانایی پاسخ گویی به دایرکت و کامنت با صبر و حوصله خوش اخلاق در اسرع وقت