سابقه کار ادمینی برای پیج های جراحی زیبایی و کلینیک های زیبایی و مسلط به کار با نرم افزارهای ادیت فیلم‌و عکس و بسیار با صبر و‌حوصله‌و‌روابط عمومی بالا هستم.برای ادمینی دایرکت و کامنت تایم ازاددارم.درحال حاضر ادمین پیجjarahi_zibae_ronikaوlipo_slimdiya