چند سال پیش پیج جهیزیه آسان بنام پیج وصال آسمانی داشتم تمامی کارها از صفر تا صد با خودم بود از خرید اقلام جهیزیه تا مدیریت پیج و فروش حضوری و اینترنتی و تبلیغات ؛با گرانی اخیر بازار ادامه کار میسر نشد .