مبتدی هستم و تمایل دارم در پیج های فروشگاهی (ترجیحا پوشاک و هنری) فعالیت داشته باشم.