سلام من ادمین تخصصی اینستاگرام هستم
که انواع دوره های مختلف تولید محتوا
ادیت ویدیو
سناریو نویسی
تعامل پیج
تبلیغات
فروش
و تسلط کامل روی برنامه های موبایل
توانایی بالا در ارتباط گرفت با دیگران