ادمین تخصصی اینستاگرام
طراحی پوستر
مسلط به تدوین ویدیو و کار های گرافیکی
تعامل با مخاطب
آشنایی با الگوریتم های اینستاگرام
عکاسی از محصول
ساخت ویدیو