سلام
من امیرم، یک دایرکتر پاسخ گویِ قدرتمندم.
از اینکه ادمین هستم بسیار خوشحالم.
من ۸ سالی میشه ک کلاس زبان میرم و در کار کردن با کامپیوتر نیز مهارت چشمگیری دارم. با کار کردن با موبایل ک نگم براتون.
بسیار عاشق فضای مجازی. 😎😂
شعار منم اینه : صادق باش تا صداقت را بیابی.