به صورت تخصصی و متمرکز کارهای دایرکت و کامنت را انجام میدم
و این اولین پروژه و کار من در رابطه با ادمینی هست
تا حالا سابقه و همکاری با پیجی نداشته ام درواقع درصورت توافق و همکاری اولین پروژه من میباشد.