من فروشنده در بازار اهن هستم و برای بیشتر شدن اطلاعات اموزشیم ثبت نام کردم