هنرجوی رشته ادبیات نمایشی. علاقه‌مند به تصویرسازی دیجیتال