من ام البنین پیکری
تخصصم ادمین دایرکت وکامنت هستش باتوجه به سابقه ای ک دارم
سعی میکنم ب نحوه احسن بادقت باسرعت بالاوبهترین شکل ممکن وباصبوری باپیج های کاری شروع ب همکاری کنم
هدف ماجلب رضایت شماست🙏😊