من کارای زیادی توی اینستا انجام دادم فروش محصول بلاگری ولی حرفه ای بلد نیستم و امید وارم اینجا بتونم ب درامد برسم