آماده برای یادگیری مطالب جدید
کنجکاو و جستجو گر هستم
سابقه کار فروشندگی پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی دارم