ایوب لیموچی هستم. ادمین و تولید کننده محتوا،دارای ایده و ذوق کاری
سرلوحه تمام کارهای من تعهد و وجدان کاری هستش
هرکاری رو که قبول کنم دلسوزانه در راه پیشرفت و ترقی کار مربوطه شبانه‌روز تلاش خواهم کرد و از تمام توانایی‌های خودم استفاده خواهم کرد