من دوره ی جامع ادمینی رو گذروندم
حدود یک سال پیش شروع به فعالیت در اینستاگرام کردم
مدیر پیج جادوی جذب هستم
کار گویندگی هم انجام میدم و اغلب از صدای خودم روی ریلزهام استفاده میکنم
تحصیلات ارشد دانشگاهی دارم و بسیار مسئولیت پذیر و وقت شناس هستم و انتظار دارم بقیه هم اینطور باشند