خلاقیتم در تولید محتوا بسیار بالاست سابقه ندارم ولی ایده خیلی زیاد دارم