من تا به حال ادمین تدوین ویدیو یک پیج بودم
من با استفاده از آهنگ های ترند شده و وایرال شده تیک تاک و اینستاگرام براتون ریلز های مفید میسارم تا باعث رشد پیجتون بشه
و با استفاده از تجهیزات عکاسیم میتونم از محصولتون عکاسی و هر ادیتی که لازم باشه رو در فتو شاپ انجام بدم