بهارم میتونید ثبت سفارش و پاسخگویی ب دایرکت و کامنت پیجتون رو ب عهده بگیرم خوشحال میشم باهاتون همکاری کنم