آژانس تبلیغات کادوس از سال 1392فعالیت حرفه ای خود را با مجوز فرهنگ و ارشاد آغاز نموده و کلیه کارهای طراحی و چاپ و بسته بندی و…پوشش میدهد .در طی سالیان اخیر به علت فراگیر تر شدن تبلیغات مجازی تخصص خود را در زمینه طراحی سایت و پیج اینستا تقویت نموده و در حال حاضر ارائه دهنده این خدمات هستیم…
در حال حاضر مدیریت پیج های نرمال را که شامل هفته اس سه عکس به همراه کپشن نویسی حرفه ای و 5استوری در هفته ماهیانه به مبلغ3500میلیون انجام میدهیم