دانشجوی رشته گرافیک
عکاس
ادمین اینستاگرام
یک سال سابقه کاری در شرکت دیجیتال مارکتینگ