ادمین دایرکت و کامنت هستم که با مهارت بالای ارتباطی می توانم با مخاطبان شما تعامل برقرار کنم و با متقاعد کردن و جلب اعتماد مخاطبان فروش پیج تان را زیاد کنم.