دانش آموخته رشته زبان انگلیسی دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد هستم و مسلط به زبان انگلیسی.
بیشتر زمانم را در فضای مجازی بخصوص اینستاگرام می گذرانم.
در دوره آموزش ادمین و آموزش تولید محتوا دیدوگرام شرکت کرده ام.