سلام من آرام هستم 16 سالمه و شهر تبریز زندگی میکنم . با پیج هنری @unique_art-z همکاری داشتم و من استوری و پست های این پیج رو بر عهده دارم . برای هر یک از تدوین پست ها 5000000ریال ، برای هر استوری 500000 ریال مناسب است .