تولید محتوا،ثبت سفارش،دایرکت و کامنت ، قیمت توافقی