سلام به تو دوست عزیزی که پروفایل منو بررسی میکنی.
بنده به ورد اکسل اشنایی دارم، به زبان انگلیسی تا حدودی مسلط هستم ،از طرفی فن بیان خوبی هم دارم و البته اشتیاق به کار و همچنان برای ارتقای مهارت هام تلاش میکنم.
به امید همکاری