سئو سایت: بررسی کلمات کلیدی،تولید محتوا،برنامه ریزی تارگت فروش ،برنامه ریزی تبلیغات
سابقه:درحال حاضر سایت فروشگاهی سارینا سپهر در حال انجام هست
اینستاگرام:برنامه ریزی تولید محتوا،استوری،جذب فالور ،پاسخگویی دایرکت ها
سابقه :در حال حاضر پیج فروشگاهی سارینا سپهر