کاملا مسلط به زبان انگلیسی
تولید محتوا به زبان انگلیسی و فارسی
تدوین ویدئو و ادیت عکس