توانایی ادیت ویدیو و عکس را دارم در پیج شخصی خودم در جهت استوری و گذاشتن پُست(ویدئو و عکس) ،هشتگ ها ، تَگ کردن در رابطه با موضوع اصلی و تعامل با سایر پیج ها درحد متوسط فعالیت میکنم. در کل شناخت نسبی از فضای اینستاگرام دارم .