بنده کار با کامپیوتر یاد دارم و فوق دیپلم کامپیوتر هستم و برای شغل دوم قصد دارم آموزش ببینم