سلام عرض و ادب بنده حمیدرضا حکمت جو هستم
۱ سال آموزش دیدم رشتم کامپیوتره
والان افتخار دارم کنار عزیزانی همچون شما فعالیتمو شروع کنم و بتونید با همکاری با بنده رضایت خاطر داشته باشید،
با تشکر از دیدوگرام…