اینجانب لیسانس مدیریت بازرگانی دارم و بعد از پایان تحصیلات به خدمت سربازی رفتم و چند ماهی هست خدمتم تموم شده و دنبال فرصت های شغلی هستم تا بتونم خودم رو ارتقا بدم و روز به روز بهتر بشم
توانایی کامل به نرم افزارهای اینشات و برنامه های ساخت ویدیو دارم