حمید محسنی هستم 34ساله از نیشابور
گر چه سابقه ی زیادی تو ادمینی ندارم اما پر انرژی هستم و تشنه ی یادگیری و هر روزم بهتر از دیروزمه شک نکن💪⁦👌🏼⁩

مدیریت کامل پیجهای زیر 1000کا ب مبلغ 1میلیون تا 1ونیم میلیون بسته به حجم کار درخاستیه شما و پیجهای بالای 1000کا مبلغ 1ونیم تا 3میلیون بسته ب حجم کاریه شما

طراحی بنر تبلیغاتی ،طراحی استوری ،طراحی کاور پست هر کدام فقط 50هزار تومانگ

خلاصه که اگه ادمین حرف گوش کن و خونگرم باحال کاربلد مشتی میخای بیا اینور بازار🤩