من برای طراحی یک پست 200 هزارتومان برای ادمین دایرکت و کامنت برای هر پیج 4 میلیون تومان دریافت میکنم