سلام 😊
خدیجه شیرزادی هستم. بصورت همکاری پیج پوشاک زنانه داشتم .در جواب دادن به کامنت و دایرکت ها بسیار با حوصله هستم، مطمئنم پشیمون نمیشید،در صورت تمایل،حاضرم 3الی 4 روز آزمایشی کار کنم، ودر نهایت امیدوارم همکاری رضایت بخشی داشته باشیم .😊