آشنایی با الگوریتم اینستاگرام و اینشات
آشنایی با زبان انگلیسی و تسلط بر زبان ترکی استانبولی
پیج کاری فروش لوازم آرایشی در گذشته و پیج شخصی و پابلیک آشپزی در حال حاضر دارم .