من قبلاً رو اکانت اطرافیانم کار میکردم پیخ کاشت ناخن،فروش لوازم آرایشی و بیمه ثبت و کامنت و دایرکت جواب میدادم