من دوره هایی در ارتباط با قانون جذب شرکت کردم و میتونم ادمین بسیار خوبی برای پیج های قانون جذب و انگیزشی و سایر پیج های اینستا گرامی باشم