سابقه ی دو سال همکاری با پیج فروش لباس به صورت دورکاری داشتم هم در تلگرام و هم در اینساگرام که کار فروش،تولید محتوای پست و استوری و پاسخگویی به دایرکت و کامنت و انجام میدادم